ჩვენს შესახებ

მისია, ხედვა ღირებულებები

შპს “თბილისის პირველი სამედიცინო სასწავლებლის“ მისიაა მუდმივად ცვალებადი შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად ...

მისია, ხედვა ღირებულებები
სტრუქტურა

თბილისის პირველი სამედიცინო სასწავლებლის სტრუქტურა

სტრუქტურა
პერსონალი

თბილისის პირველი სამედიცინო სასწავლებლის პერსონალი

პერსონალი
სტრატეგიული გეგმა

თბილისის პირველი სამედიცინო სასწავლებლის სტრატეგიული გეგმა

სტრატეგიული გეგმა
სამოქმედო გეგმა

თბილისის პირველი სამედიცინო სასწავლებლის სამოქმედო გეგმა

სამოქმედო გეგმა 2023-2024 წელი
სამოქმედო გეგმა 2022-2023 წელი
ანგარიში 2022-2023 წელი
ანგარიში 2021-2022 წელი
პროგრამები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

საექთნო განათლება

ფარმაცია (სააფთიაქო)

პროგრამების კატალოგი

თბილისის პირველი სამედიცინო სასწავლებელი

კატალოგი 2023

კატალოგი 2022

კატალოგი 2021

პარტნიორები

თბილისის პირველი სამედიცინო სასწავლებელი -პარტნიორები

დამატებითი ინფო

დასაქმების სტატისტიკა

თბილისის პირველი სამედიცინო სასწავლებელი -დასაქმების სტატისტიკა

დამატებითი ინფო

სტუდენტის გზამკვლევი

თბილისის პირველი სამედიცინო სასწავლებელი

სტუდენტის გზამკვლევი

ელექტრონული ბიბლიოთეკა

თბილისის პირველი სამედიცინო სასწავლებელი

ჩამონათვალი

სასწავლო წლის კალენდარი

თბილისის პირველი სამედიცინო სასწავლებელი

სასწავლო კალენდარი 8 ნოემბერი

სასწავლო კალენდარი 10 ქოტომბერი

სიახლეები

შპს "თბილისის პირველი სამედიცინო სასწავლებლის" მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ანონსი/განცხადებები

თბილისი პირველი
სამედიცინო სასწავლებელი

დაგვიკავშირდით

(+995) 598 980 003   |   info@medicalschool.edu.ge
ჩვენი მისამართი

თბილისი, სპირიდონ კედიას ქუჩა 7. 0154

ელ. ფოსტა

info@medicalschool.edu.ge

დაგვიკავშირდით

(+995) 598 980 003 / (+995 32) 2 34 00 90.