თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

ჩვენისტუდენტებიდასაქმებულნიარიანროგორცქალაქისასევერეგიონალურ  კლინიკებსადააფთიაქებში

1.     შპს “წმინდამიქაელმთავარანგელოზისსახელობისმრავალპროფილიანიკლინიკურისაავადმყოფო” 

2.     შპს “ნიუჰოსპიტალი”

3.     შპს “ნიუფარმი”

4.     ინდმეწარმემაკაფალავანდიშვილისაფთიაქი

5.     შპს “გრაალფარმა”

6.     შპს “ემბრიო”

7.     შპს “თვალისმიკროქირურგიისჯავრიშვილისკლინიკაოფთალმიჯი

8.     შპს “N5 კლინიკურისაავადმყოფო”

9.     ყელ-ყურ-ცხვირისსნეულებათაეროვნულიცენტრი “ჯაფარიძე-ქევანიშვილის“ კლინიკა

10.  აკადემიკოსოთარღუდუშაურისსახელობისეროვნულისამედიცინოცენტრი

11.  შპს “კომპაქტ-ჯორჯია

12.  შპს “ვიტა

13.  ახალგორისცენტრალურისაავადმყოფო

14.  საქართველო ისრაელისერთობლივიკლინიკა “გიდმედი

15.  სტომატოლოგიურიკლინიკა “ეფლდენტი

16.  .ჩაჩავასკლინიკა

17.  შპს “აკადემიკოსნიკოლოზყიფშიძისსახელობისცენტრალურისაუნივერსიტეტოკლინიკა” (გადაუდებელიმედიცინისდეპარტამენტისკარდიო-ქირურგიისდაზოგადირეანიმაციისგანყოფილება)

18.  “ჯოენისსახელობისსამედიცინოცენტრი”

19.  შპს „ჯეოჰოსპიტალს“ (თიანეთისმრავალპროფილიანისამედიცინოცენტრი)

20.  აფთიაქი “პსპ”(თამარმეფის 48)

21.  აკადემიკოსყიფშიძისსახელობისგადაუდებელიკარდიოლოგიისცენტრი

22.  რუსთავისცენტრალურისავადმყოფო

23.  “ავერსი”-საფთიაქი „გეოფარმი“ (ვარკეთილიჯავახიძის N20)

24.  “დავითტატიშვილისსამედიცინოცენტრი”

25.  გადაუდებელიქირურგიისადატრამვატოლოგიისცენტრი

26.  შპს „ალსს“ დავითკოდუასცენტრი (ლეჩკომბინატიქავთარაძეზე)

27.  სამედიცინოცენტრი “ჯეოჰოსპიტალს

28. „პსპ ფარმა“  -- № 59 , 115,  179,  86 , 6  აფთიაქები

29. ფარმაცევტული კომპანია  ს.ს „გეფა“

30.  აფთიაქი ვითა

31.  აფთიაქი “ნეოფარმი

32.  კლინიკა “გიდ-მედი

33.  გადაუდებელიმედიცინისდაქირურგიისცენტრი “ჰიგია

34.  ინვიტროგანაყოფირებისდარეპროდუქცულიჯანმრთელობისკლინიკა”

35.  აფთიაქი “36/6“

36.  შპს “ნეოფარმი”

37.  “პირველისაუნივერსიტეტოკლინიკა”

38.  ჟვანიასსახელობისკლინიკურისაავადმყოფო”

39.  შპს “ტრამვატოლოგი

40.  ქართულ-ჰოლანდიურისარეაბილიტაციოცენტრი “მედისონისკლინიკა

41.  “აკადმიკოსციციშვილისსახბავშვთაკლინიკა”

42.  სტომატოლოგიურიკლინიკა ბენტექსი

43.  შპსისრაელ-საქართველოსსამედიცინო-კვლევითიკლინიკა “ჰელსიკორი

44.  “გვარამიასესთეტიკურიმედიცინისცენტრი”

45.  “გურამიშვილისსახპედიატრიულიკლინიკა”

46.  შპს “საქართველოსსაპატრიარქოსწმინდაიოაკიმესადაანასსახელობისსამშობიაროსახლი”

47.  შპს “ეი-ბი-სიფარმაცია“ “ფარმადეპო”

48.  კლინიკა “დერმა

49.  შპს “ჯეოჰოსპიტალს“-ისმარნეულისსამშობიაროდაამბოლატორიულიცენტრი

50.  აკადვახტანგბოჭორიშვილისსახსეფსისისადაინფექციურპათოლოგიათაკლინიკა

51.  შპს “მედირეგიონ“ რუსთავისფილიალი

52.  მაღალისამედიცინოტექნოლოგიებისცენტრისაუნივერსიტეტოკლინიკა

53.  შპს “მედულა - ქიმიოთერაპიისადაიმუნოთერაპიისკლინიკა

54.  შპსშაქარაშვილისონკოჰემატოლოგიურიკლინიკა “ლაიფმედი

55.  თბილისისცენტრალურისაავადმყოფო

56.  სეფსისდაინფექციურპათოლოგიათაცენტრი

57.  შპს მედი“

58.  შპს თბილისის გულის ცენტრი“