თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

სტუდენტთა განკარგულებაშია

o        კეთილმოწყობილი შენობა - ნაგებობა, ბუნებრივი განათებით და გათბობით;

o        კაბინეტ - ლაბორატორიები, რომლებიც გაწყობილია დანიშნულების მიხედვით შერჩეული სპეციალური ინვენტარით;

o        ბიბლიოთეკა სამკითხველო ოთახით;

o        კომპიუტერული კლასი;

o        სამედიცინო დახმარების კაბინეტი;

o        სტომატოლოგიური კაბინეტი.