თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

შპს . თბილისის N1 სამედიცინო სასწავლებელს სამართლებრივი აქტით გათვალისწინებული აქვს საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტთა შემდგომი განათლების უზრუნველყოფის მექანიზმი, რისთვისაც გაფორმებულია ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ შემდეგ დაწესებულებებთან:

 • შპს საზოგადოებრივი კოლეჯიპანაცეა” 
 • შპსმარნეულის სამედიცინო კოლეჯი” 
 • საქართველოს ბიზნეს ასადემია SBA 
 • შპსარსიპროფესიული კოლეჯი
 • შპს საზოგადოებრივი კოლეჯიამაგი” 
 • საზოგადოებრივი კოლეჯი გეორგია
 • შპსქართულ-ევროპული აკადემია” 
 • შპს ხარისხის მართვის საზოგადოებრივი კოლეჯი
 • შპს ირაკლი ფაღავას სახ.აკადემიადასტაქარი” 
 • შპს მრავალპროფილიანი საგანმანათლებლო ცენტრი კომპლექსიგონი” 
 • შპს დამოუკიდებელი საერო გმნაზიაშავნაბადა” 
 • შპსილიაილია ჭავჭავაძის სახ..საგარეჯოს საგანმანათლებლო დაწესებულება
 • შპსხაშურის ილია ჭავჭავაძის სახ.კოლეჯი” 
 • შპსზედაეწერის აგრობიზნესისა და ტექნილოგიის კოლეჯ” 
 • შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ეკოლოგია და დიზაინი
 • კოლეჯიბარაკონი” 
 • საზოგადოებრივი კოლეჯიაღმაშენებელი” 
 • სასწავლო უნივერსიტეტიმასკიპროფესიული კოლეჯი
 • შპს პროფესიული კოლეჯიქუთაისის სამედიცინო სასწავლებელი” 
 • შპსქუთაისის საზოგადოებრივი კოლეჯი” 
 • შპს ინტერბიზნესის აკადემია
 • საზოგადოებრივი კოლეჯიხელოვნებისა და მეცნიერების აკადემია” 
 • საზოგადოებრივი კოლეჯიკავკასიონი” 
 • შპსბათუმის სამედიცინო -პედაგოგიური კოლეჯი
 • შპს / საზოგადოებრივი კოლეჯი მედიკ-ფორტე
 • შპსცხუმ-ეგრისისპროფესიული კოლეჯი
 • ახალციხის პროფესიული კოლეჯი
 • საქართველოს საპატრიარქოს დეკორატიული მებაღეობის საზოგადოებრივი კოლეჯი
 • შპს საზოგადოებივი კოლეჯი ეტალონი

მემორანდუმზე ხელმოწერით მხარეები ურთიერთგაგებისა და პატივისცემის პრინციპით თანამშრომლობენ, რათა ხელი შეუწყონ საქართველოს პროფესიული განათლების სისტემის შემდგომ სრულყოფასა და განვითარებას.

დასაქმების მემორანდუმები

 • შპს "ფარმაცევტული სახლი"
 • სს "კომპანია "ევექსის ჰოსპიტლები"