თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

საექთნო განათლება/Nursing

მეხუთე საფეხური

არმაცია სააფთიაქო/Pharmacy

მეხუთე საფეხური

პროფესიული  განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურის  ორგანიზებით  2018 წლის 12 თებერვალს საქართველოს ტექნიკურუნი ვერსიტეტში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო  დაწესებულებების  წარმომადგენლებთან.

შეხვედრაზე  განხილულიქნა  შემდეგი  საკითხები
ცვლილებები  ავტორიზაციის  დებულებაში
ავტორიზაციის  საფასურების ცვლილება და გადახდის წესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების  განმახორციელებელი   საგანმანათლებლო  დაწესებულებებისთვის;
პროფესიული  საგანმანათლებლო  დაწესებულების  სტატუსის  მაძიებლის  თვითშეფასების, პროფესიულ სტუდენტთა კონტინგენტის გაზრდის და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  დამატების  ახალი  ფორმები;

შეხვედრას პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო  დაწესებულებების 120- მდეწარმომადგენელი  დაესწრო, მათ შორის თბილისის N1 სამედიცინო სასწავლებლის წარმომადგენლები.

 

 28056176 1752842788119370 915294780335691628 n27750387 1752842651452717 4834611025836275739 n