თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

საექთნო განათლება/Nursing

მეხუთე საფეხური

არმაცია სააფთიაქო/Pharmacy

მეხუთე საფეხური

2021 წლის 2 აპრილსთბილისის N1 სამედიცინო სასწავლებელსა და სს ევექსის ჰოსპიტლებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე,  საექთნო განათლების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკული სწავლება (მეორე სასწავლო წელი) მიმდინარეობს მ. იაშვილის ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალის და კავკასიის მედიცინის ცენტრის ბაზაზე,   თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის და ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის კლინიკური და შემაჯამებელი პრაქტიკული  მოდულების განხორციელებით.

     კოლეჯის სტუდენტებიდან:

1.      აუშტროვი ანასტასია

2.      ბირთველიშვილი ლიკა

3.      გელაშვილი ანა

4.      ამირეზაშვილი მარიამ

5.      ქურასბედიანი გიორგი

საექთნო უნარ-ჩვევების და პროცედურები/მანიპულაციების წარმატებულად ათვისების  საფუძველზე  დაინიშნენ დამწყები ექთნის პოზიციაზე გამოსაცდელი ვადით.სტუდენტებს ნამუშევარი საათები ჩაეთვლებათ სტაჟირების საათებში.

    კოლეჯის დირექცია წარმატებებს უსურვებს ყველა სტუდენტს!