თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

                      N

პედაგოგის

გვარი, სახელი

საგნის/მოდულის დასახელება

 

 

1

წიკლაური მანანა

ლათინური ენა

2

ჭელიძე მანანა

ინგლისური ენა

3

სამნიაშვილი ელზა

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგია

4

ცაგურია მარინე

ეთიკისა და დეონტოლოგიის საფუძვლები

5

კალანდაძე დარეჯან

ნორმალური ფიზიოლოგია

6

ლომიძე ნინო

ფარმაკოლოგიის საფუძვლები

7

ნიჟარაძე ვანდა

სამედიცინო ბიოლოგია

8

ნებიერიძე თინა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

9

თოთლაძე მანანა

ადამინის ნორმალური და პათოლოგიური ანატომია

10

მაკარაშვილი ეთერი

სამედიცინო ფსიქოლოგია;  ნევროლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა

11

ჩიტალაძე ნატო

თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა

12

გვაზავა მაია

პირველადი გადაუდებელი დახმარება, გერიატრია

13

აგლაძე მაია

წამალთა  დამზადების ააფთიაქო ტექნოლოგია

14

ბახტაძე მარინე

ფიზიოთერაპია

15

გორდიაშვილი ნანი

მასაჟის სახეები, მანუალური თერაპია

16

გიორგაძე ნატალია

პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა

17

გიორგაძე ლალი

სოციალური ფარმაცია, ბიოქიმია

18

გოდერიძე ნაირა

ორთოპედიული კონსტრუქციები; მეტალო პლასტმასის პროთეზები

19

გაბესკირია ლია

ფარმაკოლოგია

20

ცაგურია მაია

მათემატიკა ; რაოდენობრივი წიგნიერება

21

კანდელაკი-ყანჩაველი ეკა

საექთნო საქმე

22

ჯონჯუა ნინო

ინგლისური ენა

23

ლომიძე ვეფხვია

ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა

24

მთვარაძე მთვარისა

ადამიანის პირის ღრუს ანატომია

25

რჩეულიშვილი ვენერა

სხვადასხვა ასაკისა და დაავადების მქონე მოხდა ხანდაზმულთა მოვლა

26

სამსონიძე თენგიზი

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

27

ფოჩხიძე  ლელა

სამედიცინო ქიმია

28

ქრისტესიაშვილი ცირა

ფარმაკოლოგია

29

ჩიქოვანი ზაზა

ინფექციური დაავადებები

30

ცინარიძე გულიკო

ფარმაცევტული საქონელმცოდნეობა

31

ჭურაძე თემური

სატექნიკო ლაბორატორიის აღჭურვილობა; მოსახსნელი, მოუხსნელი პროთეზების დამზადება

32

გამყრელიძე ტარიელი

საწარმოო პრაქტიკის ხელმძღვანელი (პრაქტიკოსი ექთნის პროგრამა,ექთნის თანაშემწის პროგრამა)

33

სიმონიშვილი ზვიადი

საწარმოო პრაქტიკის ხელმძღვანელი (კბილის ტექნიკოსის პროგრამა მეოთე ,მეხუთე საფეხური)

34

მეგრელიძე ნინო

საწარმოო პრაქტიკის ხელმძღვანელი (ფარმაცევტის თანაშემწის პროგრამა)

35

ბლაგიძე  მანანა

თერაპიული პაციენტის მართა (საწარმოო პრაქტიკა)

36

ბიბილაშვილი თამარი

სტომატოლოგიური დაავადებები

37

იაშვილი ქეთევან

ფარმაკოლოგია

38

ქაქუთია სანათა

ორთოპედიული კონსტრუქციები

39

გულდედავა მადონა

საწარმოო პრაქტიკის ხელმძღვანელი

40

კვირკველია ლიანა

მეან-გინეკოლოგია

41

ჭაავა ხათუნა

საწარმოო პრაქტიკის ხელმძღვანელი

42

რუხაძე მანანა

სამკურნალო ფიზკულტურა

43

წითაძე თეა

კბილის ღრუს ანატომია

44

 რამიშვილი ბელა

ქართული ენა

45

გელენიძე ია

პაც.ფიზიკური შ ფასება;კრიტიკულ მდგ.მყოფ მაციენტთა საექთნო მართვა; სწავლების პრინციპები  საექთნო საქმეში

46

გარსევანიშვილი ქეთევან

გაცნობითი პრაქტიკა; ინფექციის კონტროლი; საექთნო პროცედურები და მანიპულაციები; სამედიცინო ტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია

47

მიქაძე მარიამ

შინ მოვლა; გერიატრიული პაც.საექთნო მართვა; პალიატიური პაციენტის საექთნო მართვა; რეაბილიტაცია საექთნო საქმეში

48

ბერიძე ნათია

თერაპიული პაც. საექთნო მართვა; ენდოკრინული პაციენტის საექთნო მართ.

49

თელია ლელა

ინფექციური პაციენტის საექთნო მართვა

50

ღირსიაშვილი მარიამ

პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა; გინეკოლოგიური პაც.საექ.მართვა

51

მაისურაძე ია

ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა

52

ყიფიანი დიანა

ნევროლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა

53

მეტონიძე თინათინ

ონკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა

54

საბაძე მაია

დერმატო ვენეროლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა

55

გაბედავა თინათინ

თავის და კისრის პათოლოგიები; პაც.საექთნო მართვა; საწარმოო პრაქტიკა

56

აგლაძე სალომე

ფსიქიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა

57

მკრტჩიანი მარიეტა

საოპერაციო ბლოკის ექთნის საქმე

58

ასიტაშვილი სოფიო

სამოქალაქო განათლება

59

თევდორაძე ნინო

კვება და დიეტა

60

დათაშვილი ხათუნა

მუშაობის სპეციფიკა სამედ,ლაბორატორიაში და დიაგნოსტ.ცენტრში

61

გედენიძე მანანა

პრაქტიკული პროექტი --- პრაქტიკოსი ექთანი

62

ბიბილაშვილი მერაბ

მეწარმეობა

63

ლელაშვილი მარინა

პირველადი გადაუდებელი დახმარება