თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

2016 – 2017 სასწავლო წლისათვის თბილისის N1სამედიცინო სასწავლებელში დაგეგმილია პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში პროფესიული საგანმანათლებლო მოდულური პროგრამების დამატებას, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს მიღებული კვალიფიკაციის შესაბამისად დასაქმებაში, კარიერის შემდგომ განვითარებასა და თვითრეალიზაციაში, ხოლო ზრდასრულებს, ვისაც შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად პროფესიის შეცვლა სურს, ახალ სპეციალობებში გადამზადების საშვალებას მისცემს.      მოდულური  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განსახორციელებლად განახლებულია სასწავლებლის მატერიალურ - ტექნიკური ბაზა  და გაფორმებულია ხელშეკრულებები სამედიცინო დაწესებულებებთან ( იხ. სასწავლებლის ბაზები და გალერეა).