თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

   სასწავლებელში გაიხსნა 2016-2017 წლის განვითარების სამოქმედო გეგმით დასახული საჭირო მონაცემების მქონე კომპიუტერებით აღჭურვილი ლაბორატორია, თანამედროვე სწავლების მეთოდების და სტანდარტების განსახორციელებლად.

 PicMonkey Collage min 1