თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი თბილისის № 1 სამედიცინო სასწავლებელსა და სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსს" შორის დაიდო მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ, რომლის მიზანს წარმოადგენს კოლეჯის სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარების და თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი კომპეტენციის მქონე პროფესიონალებად მომზადება, სტაჟირება/გადამზადების წარმატების გავლის შემდგომ დასაქმება კორპორაციის ქსელში შემავალ როგორც ქ.თბილისის ასევე რეგიონალურ სამედიცინო დაწესებულებებში-კლინიკებში.