თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

2017 წლის 15 მაისს საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის ორგანიზებით შპს ბიზნესის და ტექნოლოგიების აკადემიაში ჩატარდა ტრენინგი მოდულური პროგრამების და მოდულების ადაპტირების შესახებ, სადაც ჩართულნი იყვნენ მასწავლებლები ჩვენი დაწესებულებიდან.

12345