თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

2017 წლის 30 მაისს სასწავლებელში გამხორციელდა პრაქტიკოსი ექთნის მოდულური პროგრამის დანერგვის მხარდაჭერის ექსპერტის ქალბატონ ია გიგიბერიას ვიზიტი. შეხვედრას დაესწრნენ ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ხარისხის მართვის მენეჯერი, მასწავლებლები. ვიზიტმა ჩაიარა ნაყოფიერი და საინტერესო შედეგებით, განხილული იქნა პრობლემური საკითხები და დაიგეგმა მომავალი შეხვედრები.

IMG 0296IMG 0301