თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

2017 წლის 31 ივლისს და 1 აგვისტოს საქართველოს საავიაცი უნივერსიტეტში გაიმართა სემინარი, რომელიც მიზნად ისახავდა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების წარმომადგენელთა კომპენტენციის ამაღლებას მოდულური პროგრამების შემუშავების, ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმების ეფექტურობის გაძლიერების, ასევე ავტორიზაციის სტანდარტების და პროცედურების საკითხებთან დაკავშირებით.

 სემინარს ესწრებოდა სასწავლებლის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი დირექტორის მოადგილე  რუსუდან ჩიტალაძე.

20525426 1402172249897831 4576291706332011360 n20479589 1402172246564498 6073504543315408343 n