თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

   2017 წლის 24 აგვისტოს და 1 და 4 სექტემბერს თბილისის № 1 სამედიცინო სასწავლებელში განხორციელდა მოდულური პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერის ექსპერტის, ქალბატონ თეა ოსეფაშვილის ვიზიტი. სამუშაო შეხვედრებზე განხილული იქნა დანერგვის ადმინისტრირების პროცესის, მოდულების სწავლება-შეფასების და შიდა დაკვირვება-შეფასების, მტკიცებულებების სახეების და  მათი შეგროვების, აგრეთვე მოდულებების დანერგვისათვის საჭირო სხვა განსახორციელებელი აქტივობების საკითხები.

IMG 1031IMG 1028 CopyIMG 1024