თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

2018 წლის 3 თებერვალს შპს "თბილისის გულის ცენტრი"-თან გაფორმდა მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ, რათა ჩამოაყალიბონ და შემდგომში განავითარონ ორმხრივ სასარგებლო საგანმანათლებლო გარემო და განახორციელონ ურთიერთთანამშრომლობა თბილისის №1 სამედიცინო სასწავლებლის კურსდამთავრებულთა დასაქმების მხარდაჭერა/ხელშესაწყობად.